02/2016: Toimijoiden kaupunki – Kaupunkitutkimuksen päivät 2016

Konferenssin työryhmien esitelmäkutsu/call for papers on avattu. Ehdotuksia voi lähettää 14 eri työryhmään viimeistään 1.3.2016 mennessä. Esitelmien abstraktit (noin 200 sanaa) pyydetään lähettämään suoraan työryhmien puheenjohtajille. Työryhmiin hyväksytään esimerkiksi valmiita tai tekeillä olevia tutkimuksia ja hankkeita, pro gradu -tutkielmia sekä yleisempiä keskustelunavauksia.  Järjestävät seurat toivottavat tervetulleiksi paitsi nykyisyyttä, myös historiaa ja tulevaisuutta koskevia esityksiä. Myös tieteen ja taiteen rajoja rikkovat esitykset ovat tervetulleita. Ilmoitus ehdotuksen hyväksymisestä lähetetään esittäjille 15.03.2016 mennessä.

The theme of the multidisciplinary Urban Studies Days focuses on the City of Actors.

The conference will take place at the House of Sciences and Letters on the 28th-29th April 2016.
Abstract proposals (200 words) to the session should be sent directly to the session organisers by 1st of March 2016. Acceptance of proposals will be notified by 15th March 2016.

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/

12/2015: Jäsenvierailu Laiturin Kamppi-näyttelyyn 17.12.2015

Jäsenvierailu Laiturin Kamppi-näyttelyyn 17.12.2015

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura järjestää jäsenilleen opastetun kierroksen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa (Narinkka 2, Helsinki) esillä olevaan näyttelyyn Kamppi – IV kaupunginosa.

Vierailun ajankohta on 17.12.2015 klo 17, ja oppaana toimii Helsingin Tietokeskuksen erikoistutkija Martti Helminen. Kierros kestää noin 45 minuuttia.

Näyttelyn nimi Kamppi – IV kaupunginosa viittaa siihen, että vanhin kaupunginosan sai numeronsa ensin ja seuraavat sitä mukaan kun niitä alettiin kaavoittaa ja rakentaa. Näyttelyssä esitellään Kampin kaupunginosa Baanalta Bulevardille ja luodaan katsaus alueen rakennuksiin, historiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Lisätietoja näyttelystä: http://laituri.hel.fi/nayttelyt/127

Tapahtuma on avoin Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran jäsenille, eikä ennakkoilmoittautumisia vaadita.

Tervetuloa mukaan!

12/2015: Kirjoittajakutsu: Joustava kaupunki

Kirjoita Terran Joustava kaupunki -teemanumeroon

Ajatus kaupunkien sietokyvystä ja joustavuudesta (urban resilience) liitetään usein kaupunkien valmiuteen kohdata erilaisia luonnonkatastrofeja, ilmastonmuutosta tai terrorismin uhkaa. Syksyllä 2016 julkaistava Terran Joustava kaupunki -teemanumero laajentaa kaupunkien sietokyvyn käsitettä tarkastelemalla kaupunkien kestävyyttä ja joustavuutta suhteessa globaaleihin muutostekijöihin. Esimerkiksi kaupunkien välinen kilpailu, työelämän rakenteiden murros sekä maahanmuutto pakottavat kaupunkeja muuttumaan jatkuvasti. Ne asettavat myös haasteita kaupunkien käytölle, kehittämiselle ja kaupunkikulttuurille sekä muutoksen ja pysyvyyden väliselle dialogille. Historiallisten jatkumoiden tiedostaminen ja muutosten ennakointi helpottavat muutoksiin sopeutumista. Kaupunkien mittakaava ja kompleksisuus vaikeuttavat kuitenkin tulevan arviointia.

Joustava kaupunki -teemanumero tarkastelee kaupungin joustavuuden käsitettä sekä sitä muuntautumis- ja sopeutumisvalmiutta, jota kaupungeilta edellytetään isojen globaalien muutosten keskellä. Teemanumerossa pureudutaan muun muassa työnteon muutokseen, kaupunkivisioihin, kilpailukykyyn, kaupungin luoviin käyttömuotoihin ja maahanmuuttoon. Teemanumero perustuu vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivillä pidettyihin esityksiin, mutta lehteen toivotetaan tervetulleiksi kaikki artikkeli-, datankuvaus-, katsaus-, opetus- ja keskustelupuheenvuorotarjoukset sekä kirja-arvostelut monitieteisen kaupunkitutkimuksen kentältä.

Teemanumeron vierailevat toimittajat ovat Lieven Ameel, Salla Jokela, Aura Kivilaakso, Silja Laine ja Tanja Vahtikari. Abstraktit pyydetään lähettämään Ameelille (lieven.ameel (at) staff.uta.fi) ja Kivilaaksolle (aura.kivilaakso (at) gmail.com) 31.1.2016 mennessä ja käsikirjoitustarjoukset 31. maaliskuuta 2016 mennessä. Tarjotut artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset käyvät läpi Terran tavanomaisen ennakkotarkastusprosessin.

Lisätietoja antavat vierailevat toimittajat sekä Terran päätoimittaja Hannu Linkola (editor.terra (at) geography.fi).

Maantieteellinen aikakauskirja Terra: http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra/

03/2015: Vuosikokous 8.4.2015 klo 15.30

Seuran vuosikokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 15.30. Kokouspaikkana on Helsingin yliopiston Porthanian kahvila (Yliopistonkatu 3). Vuosikokouksen esityslistan löydät tämän viestin päätteeksi.

Kokouksen jälkeen ohjelmassa on Tiedekulmassa järjesttävä Maailmankuvien Helsinki – tilaisuus. Toinen tilaisuuden puhujista on seuran hallituksen jäsen tutkija Lieven Ameel.

15.30 Seuran vuosikokous 16.30 Maailmankuvien Helsinki

Tervetuloa

Matti Hannikainen
Seuran sihteeri

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut seuran hallituksen jäsenet vuodelle 2015.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

02/2015: CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 – Kaupunki näyttämönä

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015
Kaupunki näyttämönä, Tampereen yliopisto 11.–12.5.2015

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on ”Kaupunki näyttämönä”, jota lähestytään muun muassa arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan representaation, osallistavan aktivismin, kulttuuriympäristön ja kaupunkitapahtumien näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff University), arkkitehtuuriteoreetikko Christopher Dell (Universität der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University).

Kutsumme tutkijoita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin. Erittäin tervetulleita ovat myös esitelmät, joissa esitellään kaupunkien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävää tutkimusta. Temaattisia työryhmiä on tänä vuonna tarjolla ennätyksellinen määrä. Joukossa on myös englanninkielisiä ja kaksikielisiä työryhmiä. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan työryhmien vetäjille 13.3.2015 mennessä (lisätietoa työryhmistä http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/).

Työryhmien teemoja ovat:
1. Representations of power and resistance in the cities of the Global South
2. Cities as stages for mega-events
3. Kulttuuriympäristötyö- ja tieto kaupunkisuunnittelussa
4. Lavastettu kaupunkitodellisuus
5. Kaupunkihistoriasta tuotteeksi – kaupunginmuseot, kävelyt, sosiaalinen media ja teemavuodet historiantutkimuksen välittäjänä Suomessa
6. Onpa kadulla mittaa! Aistit auki kaupunkitilassa
7. Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat / Legitimate City: Practicies, policies and politicisation of justified urban action
8. Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä / Cities and urban regions – behind the scenes of power
9. Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat /Planning rhetoric and the politics of knowing
10. Osallistumisen poliittisuus ja poliittisuuden tilallisuus / Politics of participation and spatialities of politics
11. Kaupunkiarjen dramatiikka ja teatterillisuus
12. Luova ja tunteva kaupunki
13. Asumisen ja työn näyttämöt urbaanissa arjessa / The performance of life and work on the stage of everyday urban life
14. Kun täydennysrakentaminen saapuu kaupunkiin
15. Kaupunkimaan käyttöintressit yksityisen ja julkisen rajapintailmiöinä
16. Skenet, kaupunkielämien tilalliset tiivistymät

Päivien alustava ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/

Järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS), Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) ja Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa.

City as a Stage, University of Tampere 11.–12.5.2015

The Call for Papers for the 2015 Finnish Urban Studies Days is now open until March 13, 2015. Few sessions will be held in English. The preliminary programme of the Urban Studies Days can be found at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/, and the session descriptions and the contact information of session chairs at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/. If you have any inquiries, please do not hesitate to contact the session chairs. We look forward to receiving your submissions!