03/2015: Vuosikokous 8.4.2015 klo 15.30

Seuran vuosikokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 15.30. Kokouspaikkana on Helsingin yliopiston Porthanian kahvila (Yliopistonkatu 3). Vuosikokouksen esityslistan löydät tämän viestin päätteeksi.

Kokouksen jälkeen ohjelmassa on Tiedekulmassa järjesttävä Maailmankuvien Helsinki – tilaisuus. Toinen tilaisuuden puhujista on seuran hallituksen jäsen tutkija Lieven Ameel.

15.30 Seuran vuosikokous 16.30 Maailmankuvien Helsinki

Tervetuloa

Matti Hannikainen
Seuran sihteeri

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut seuran hallituksen jäsenet vuodelle 2015.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen.