02/2015: CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 – Kaupunki näyttämönä

Kaupunkitutkimuksen päivät 2015
Kaupunki näyttämönä, Tampereen yliopisto 11.–12.5.2015

Vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivien teemana on ”Kaupunki näyttämönä”, jota lähestytään muun muassa arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan representaation, osallistavan aktivismin, kulttuuriympäristön ja kaupunkitapahtumien näkökulmista. Kansainvälisiksi kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff University), arkkitehtuuriteoreetikko Christopher Dell (Universität der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) sekä teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto University).

Kutsumme tutkijoita esittelemään työtään monitieteisiin työryhmiin. Erittäin tervetulleita ovat myös esitelmät, joissa esitellään kaupunkien ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävää tutkimusta. Temaattisia työryhmiä on tänä vuonna tarjolla ennätyksellinen määrä. Joukossa on myös englanninkielisiä ja kaksikielisiä työryhmiä. Esitelmäehdotukset pyydetään toimittamaan työryhmien vetäjille 13.3.2015 mennessä (lisätietoa työryhmistä http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/).

Työryhmien teemoja ovat:
1. Representations of power and resistance in the cities of the Global South
2. Cities as stages for mega-events
3. Kulttuuriympäristötyö- ja tieto kaupunkisuunnittelussa
4. Lavastettu kaupunkitodellisuus
5. Kaupunkihistoriasta tuotteeksi – kaupunginmuseot, kävelyt, sosiaalinen media ja teemavuodet historiantutkimuksen välittäjänä Suomessa
6. Onpa kadulla mittaa! Aistit auki kaupunkitilassa
7. Legitiimi kaupunki: käytännöt ja politiikat / Legitimate City: Practicies, policies and politicisation of justified urban action
8. Kaupunkiseudut ja kaupungit epävirallisen vallankäytön näyttämöinä / Cities and urban regions – behind the scenes of power
9. Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat /Planning rhetoric and the politics of knowing
10. Osallistumisen poliittisuus ja poliittisuuden tilallisuus / Politics of participation and spatialities of politics
11. Kaupunkiarjen dramatiikka ja teatterillisuus
12. Luova ja tunteva kaupunki
13. Asumisen ja työn näyttämöt urbaanissa arjessa / The performance of life and work on the stage of everyday urban life
14. Kun täydennysrakentaminen saapuu kaupunkiin
15. Kaupunkimaan käyttöintressit yksityisen ja julkisen rajapintailmiöinä
16. Skenet, kaupunkielämien tilalliset tiivistymät

Päivien alustava ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/

Järjestelyistä vastaa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS), Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) ja Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa.

City as a Stage, University of Tampere 11.–12.5.2015

The Call for Papers for the 2015 Finnish Urban Studies Days is now open until March 13, 2015. Few sessions will be held in English. The preliminary programme of the Urban Studies Days can be found at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/alustava-ohjelma/, and the session descriptions and the contact information of session chairs at http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat-2/. If you have any inquiries, please do not hesitate to contact the session chairs. We look forward to receiving your submissions!