02/2016: Toimijoiden kaupunki – Kaupunkitutkimuksen päivät 2016

Konferenssin työryhmien esitelmäkutsu/call for papers on avattu. Ehdotuksia voi lähettää 14 eri työryhmään viimeistään 1.3.2016 mennessä. Esitelmien abstraktit (noin 200 sanaa) pyydetään lähettämään suoraan työryhmien puheenjohtajille. Työryhmiin hyväksytään esimerkiksi valmiita tai tekeillä olevia tutkimuksia ja hankkeita, pro gradu -tutkielmia sekä yleisempiä keskustelunavauksia.  Järjestävät seurat toivottavat tervetulleiksi paitsi nykyisyyttä, myös historiaa ja tulevaisuutta koskevia esityksiä. Myös tieteen ja taiteen rajoja rikkovat esitykset ovat tervetulleita. Ilmoitus ehdotuksen hyväksymisestä lähetetään esittäjille 15.03.2016 mennessä.

The theme of the multidisciplinary Urban Studies Days focuses on the City of Actors.

The conference will take place at the House of Sciences and Letters on the 28th-29th April 2016.
Abstract proposals (200 words) to the session should be sent directly to the session organisers by 1st of March 2016. Acceptance of proposals will be notified by 15th March 2016.

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/tyoryhmat/