03/2017: Mitä katu merkitsee -paneelikeskustelu

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura järjestää yhdessä Helsinki-Seuran kanssa katu-aiheisen paneelikeskustelun Kaupunkisuunnittelumessuilla 12.5.2017 klo 14-16.

Katu, tie, kuja, tori, aukio vai kaupunginosa ?

Kuinka moni kertoo asuvansa Kampissa jos hän asuu Fredan tai Lönkan varrella? Keskikaupungin vanhoissa kaupunginosissa asuva voi olettaa Fredrikinkadun tai Lönnrotinkadun olevan kysyjälle sijainniltaan tuttuja.

Jollei tämäkään auta vaan joutuu lisäkysymyksiin vastaamaan, ei kysyjä todennäköisesti tunne juuri lainkaan kaupunkia. Kamppi kaupunginosana on varmaankin vielä vieraampi, missä kulkee Kampin rajat ?

Ehkä on helpompi vastata kaupunginosan tarkkuudella jos se on uudempi, Munkka tai Kondeka, siis Munkkiniemi tai Kontula. Silloin ei edellytetäkään, että kysyjä tuntee kaupunginosan tiet ja kujat nimeltä.

Kadusta muodostuu tärkeä osa identiteettiä mikäli sen varrella asutaan kauan, koko lapsuus ja nuoruus. Joskus jopa vuosikymmeniä. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, että vanhoja, perinteisiä nimiä muutetaan. Onneksi Helsinki ei olekaan kovin innostunut tällaisista nimenmuutosehdotuksista. Vieläkin joutuu tarkentamaan, ”entinen Kampinkatu”. Kadulla ja sen nimellä on merkitystä.

Mitä katu merkitsee kaupungissa? -panelistit 

Kansatieteen professori Pia Olsson Helsingin yliopistosta on käyttänyt muistitietoja ja muistiin perustuneita kyselyjä kaupunkitutkimuksissaan.  Kaupungissa ja kaupunkilaisissa häntä kiinnostavat paikkoihin ja katuihin liitetyt kokemukset ja merkitykset.

Arkkitehti ja dokumenttielokuvaohjaaja Georg Grotenfelt on ollut Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurihistorian opettajana ja puurakentamisen professorina. Hän on omassa arkkitehtitoimistossaan vuodesta 1980 mm. uudistanut puurakentamisen perinteitä. Elokuvissaan hän on tarkastellut mm. kansallisia mentaalisia maisemia.

Kaupunkimaantieteilijä Heli Ponto väittelee Helsingin yliopistossa elokuussa nuorten paikkakokemuksista kaupungissa. Hän on tutkinut myös tietointensiivisiä tiloja kaupunkisuunnittelun ja talousmaantieteen näkökulmasta. Häntä kiinnostaa henkilökohtaisten merkitysten muodostuminen katutilassa.

Panelin puheenjohtajana on Helsinki-Seuran puheenjohtaja Martti Helminen. Hän on työskennellyt pitkään Kaupunginarkistossa historiantutkijana, ja hän on erityisen kiinnostunut suuriruhtinaskunnan aikaisesta Helsingistä ja toisen maailmansodan ajasta pääkaupungissa. Monet kaupungin historiaa koskevat näyttelyt ovat tukeutuneet hänen tutkimuksiinsa.

***

Kaupunkisuunnittelumessut järjestetään Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa osoitteessa Narinkka 2.

Messut on suunnattu kaikille meille kaupunkilaisille – niin ammattilaisille kuin asukkaille. 27 messuosastolla esitellään erilaisia näkemyksiä ja keskustelun herättäjää. Mukana on niin julkishallinnon, yliopistojen, oppilaitosten, järjestöjen sekä muiden yhteisöjen näkökulmia ja ratkaisumalleja. 

Messuosastot

1. Helsinki 3D+ / Helsingin kaupunki
2. Helsinki Smart Region / Uudenmaan liitto
3. Infratodellisuus / Sito Oy
4. Kadun varret muutoksessa – Raide-Jokeri muokkaa kaupunkikuvaa /
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, aluetoimistot
5. Katu, kaupunkielämän sydän /Aalto Living +
6. Katujen tyylit tutuiksi / Helsingin kaupungin rakennusvirasto, arkkitehtuuriosasto
7. Kaupungin nimet / Nimistötoimikunta, Helsingin kaupunki
8. Kaupunkibulevardit Helsingissä / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
9. Kaupunkipyöräjärjestelmä laajenee / HKL
10. Kohtaamisten kampusaukio – Arabia / Metropolia AMK
11. Kohtaamisten kampusaukio – Myllypuro / Metropolia AMK
12. Kävelykeskustan periaatesuunnitelma / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
13. Laajasalon kaupunkibulevardi / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, itäinen tsto        14. Lähiö vuonna 2100 / Helsingin kaupungin lähiöprojekti
15. Mechelininkadun peruskorjaus / Helsingin kaupungin rakennusvirasto
16. Minne haluaisit pyöräpysäköintiä?  / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
17. Raide-Jokeri – Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen  / Raide-Jokeri -projekti
18. Ratikka Helsingin katukuvassa / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennejärjestelmätoimisto
19. Teollisuuskadun akseli  / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

20. Teollisuuskadun kehittäminen  / Aalto-yliopiston arkkitehtuuriopiskelijat
21. Teollisuuskadusta Vallilan esplanadi  / Urban Helsinki
22. Tiederatikka 2025  / World Student Capital
23. Unelmoi aukio!  / Helsingin kaupungin rakennusvirasto
24. Vihreä selkäranka / Helsingin ja Uudenmaan arkkitehdit SAFA
25. Ympäristöongelmat ratkaistaan kaupungeissa / Dodo ry
26.  Ääniä hyvän ilman Helsingistä / Helsingin kaupungin ympäristökeskus
27.  3D-projektit osana 3D-Internetiä  / Sova3D Oy

Kaupunkisuunittelumessujen koko ohjelma: http://laituri.hel.fi/nayttelyt/287