Kirjoituskutsu: Tekojen kaupunki

Kaupungeista tulee elettyjä ja merkityksellisiä paikkoja tekojen myötä. Kaupunkeja suunnitellaan, ja niissä liikutaan, asutaan ja eletään. Moninaisissa ja yhteen kietoutuneissa kaupunkikokemuksissa kohtaavat aistit, tunteet, muistot ja kuvittelu; ihmiset ja muut elolliset toimijat sekä materiaalinen kaupunki. Digitaalinen media on mahdollistanut nopean ja visuaalisen kokemusten jakamisen ja esittämisen, mutta kaupungin kokemiseen liittyvät myös hitaat prosessit ja ajalliset kerrostumat. Näiden rinnalla kaupunki on myös politiikan kohde ja politiikan näyttämö. Kaupunkilaisten suhteet paikkoihin ja ympäristöön vahvistuvat ja saavat uusia ominaisuuksia, kun paikoista kerrotaan, niitä muistellaan tai niistä kiistellään. Näin kaupunkilaiset osallistuvat merkityksellisten paikkojen tekemiseen erilaisin tavoin ja eri intensiteetillä arkisesta liikkumisesta kansalaisaktivismiin.

Humanistisen kaupunkitutkimuksen piirissä on pitkään haluttu tuoda esiin kaupunkilaisten arjen kokemuksia, ja viime vuosina tarkastelun kohteiksi ovat tulleet myös kehollisuuteen ja aistimellisuuteen liittyvät metodologiset kysymykset. Osallisuutta ja osallistamista käsittelevän tutkimuksen rinnalla humanistinen kaupunkitutkimus kohdistuu myös osattomuuteen ja vieraantumiseen. Tutkimuksella on haluttu vaikuttaa arjen kokemusten näkyvyyteen ja huomioimiseen kaupunkisuunnittelun ja kaupunkipolitiikan kontekstissa. Näiden näkökulmien jatkoksi haluamme nyt tuoda tutkijat yhteen pohtimaan kaupungin tekemisen muotoja ja niiden suhdetta kaupunkikehittämiseen.

Kutsumme sinut kirjoittamaan urbaanien paikkojen tekemisestä. Näkökulmana voi olla osallisuus sekä osallisuuden keinot, mutta myös paikan menettäminen tai paikan muokkaaminen. Ajalliset, kulttuuriset ja kielelliset kerrostumat rakentavat sitä, miten paikkoja koetaan ja millaisia merkityksiä niihin liitetään. Ketkä pääsevät ja saavat vaikuttaa urbaanin paikan tekemisen prosesseihin? Millaisia kuulumisen ja vierauden tunteita paikat voivat herättää? Millä tavoin uusia kerrostumia rakennetaan osaksi kaupunkia? Voit keskittyä myös paikan tekemiseen tutkimuksen menetelmällisistä näkökulmista. Toivomme mukaan monialaisia ja -näkökulmaisia ehdotuksia, joissa paikka ja paikan tekeminen voidaan määritellä laaja-alaisesti.

Lähetä artikkeliehdotuksesi (max. 250 sanaa) oheisella Webropol-lomakkeella 10.12.2023 mennessä.

Kirjan toimittajina toimivat ja lisätietoja antavat Terhi Ainiala (terhi.ainiala@helsinki.fi), Silja Laine (silaine@utu.fi), Päivi Leinonen (pailei@utu.fi) ja Pia Olsson (pia.olsson@helsinki.fi). Artikkelikokonaisuus vertaisarvioidaan. Neuvottelut kirjan kustantajasta ovat käynnissä. Kokoelman alustava toimituksellinen aikataulu on seuraava:

  • 10.12.2023 Artikkelikutsu sulkeutuu
  • 20.12.2023 Ilmoitus artikkelivalinnoista
  • 30.4.2024 Artikkelikäsikirjoitukset valmiina: toimittajien palaute toukokuussa, vertaisarviointi kesä-elokuussa
  • 31.10.2024 Korjatut käsikirjoitukset valmiina

Julkaisu ilmestyy vuoden 2025 alussa