12/2016: Työryhmäkutsu Kaupunkitutkimuksen päiville 2017

Ehdota työryhmää 20.1.2017 mennessä!

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään viidennentoista kerran 27.-28.4.2017 Tieteiden talolla Helsingissä. Järjestelyistä vastaa Tulevaisuuden tutkimuksen seura (Tutuseura) yhteistyössä Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) ja Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran (SKTS) kanssa.

Vuoden 2017 Kaupunkitutkimuksen päivien teema on ’Kaupunkien aika’. Kaupungit ovat kerrostumia – niissä vaikuttavat ja ovat näkyvillä yhtä aikaa mennyt, nykyinen ja tuleva. Fyysisten ja sosiaalisten rakenteiden lisäksi kaupunkien menneisyyksiä, toisia nykyisyyksiä ja mahdollisia tulevaisuuksia voidaan tavoittaa myös virtuaalitodellisuuden keinoin. Päivillä tarkastellaan kaupunkeja ja niihin vaikuttavia ilmiöitä monitieteisesti erilaisista ajallisista sekä maailman kehityksen megatrendien, erityisesti kaupungistumisen, näkökulmista. Millaisia ovat olleet, ovat ja tulevat olemaan kaupunkeihin vaikuttavat voimat ja nämä kaupunkeja muokkaavat ilmiöt? Millaisia ajallisiin muutosprosesseihin viittaavia merkkejä on nähtävissä?

Elämme kaupunkien aikaa. Kaupungistuminen on globaali megatrendi, ja myös poliittisessa keskustelussa näkyy jatkuvasti asutuksen keskittymisen, kaupunkimaisen elämäntavan leviämisen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen välinen jännite. Onko 21. vuosisadan kaupungeissa tilaa ajan muodostamille kaupunkielämän kerrostumille? Tiivistymiseen liittyy vahvistuvana kaupunkielämän/yhteiskunnan virtualisoituminen, mikä tarkoittaa sekä palvelujen digitalisoitumista että lisätyn todellisuuden (augmented reality) käyttöönottoa – fyysisen ja virtuaalisen todellisuuden sekoittumista. Kuitenkaan kaupunki ei ole vain rakennuksia ja teitä, vaan myös luontoa, kulttuuria, ihmisiä sekä heidän ajatuksiaan ja toiveitaan – näkyvää ja ei-näkyvää, yhdessä kuviteltua, toteutettua ja elettyä kaupunkia. Kaupunkien kehityssuunnista käydään myös valtakamppailuja. Miten arjen kokemus on muuttunut ja tulee muuttumaan kaupungeissa niin Suomessa kuin muualla maailmassa? Entä millainen on ihannekaupunki vuonna 2050? Onko kaupungeissa enää tilaa paikalliseen kulttuuriin vai muuttuvatko kaupungit yhä enemmän toisensa kaltaisiksi?

Kansainvälisiksi keynote-puhujiksi saapuvat Excecutive Manager, PhD Geci Karuri-Sebina Etelä-Afrikasta (South African Cities Network ja Millennium-noodi) sekä Assistant Prof., PhD Davide Ponzini Italiasta (Politecnico di Milano), jotka käsittelevät päivien teemoja kaupunkisuunnittelun, tulevaisuudentutkimuksen, arkkitehtuurin sekä asukkaiden näkökulmasta. Suomalainen keynote puhuja on Kimmo Katajala, joka puhuu Viipurin kaupunkitilan kerrostumista. Päivien yhteydessä jaetaan myös Vuoden kaupunkikirjoitus –palkinto, jonka saaja esitelmöi kirjoituksestaan. Päivien ohjelma löytyy osoitteesta www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net ja vahvistuu alkukeväästä 2017.

Kaupunkitutkimuspäivien tieteellinen toimikunta kutsuu nyt päivien yleisteemaan liittyviä työryhmäehdotuksia ja rohkaisee myös tieteen ja taiteen rajanylityksiin esityksissä. Työryhmäesityksestä (150 – 300 sanaa) tulee käydä ilmi työryhmän teema, potentiaalinen kohderyhmä sekä puheenjohtaja(t) yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti). Työryhmäesitykset pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona 20.1.2017 mennessä Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle Osmo Kuusi (osmo.kuusi@utu.fi) ja sihteerille Hazel Salmiselle (toimisto@futurasociety.fi ja hazel.salminen@utu.fi).