12/2015: Kirjoittajakutsu: Joustava kaupunki

Kirjoita Terran Joustava kaupunki -teemanumeroon

Ajatus kaupunkien sietokyvystä ja joustavuudesta (urban resilience) liitetään usein kaupunkien valmiuteen kohdata erilaisia luonnonkatastrofeja, ilmastonmuutosta tai terrorismin uhkaa. Syksyllä 2016 julkaistava Terran Joustava kaupunki -teemanumero laajentaa kaupunkien sietokyvyn käsitettä tarkastelemalla kaupunkien kestävyyttä ja joustavuutta suhteessa globaaleihin muutostekijöihin. Esimerkiksi kaupunkien välinen kilpailu, työelämän rakenteiden murros sekä maahanmuutto pakottavat kaupunkeja muuttumaan jatkuvasti. Ne asettavat myös haasteita kaupunkien käytölle, kehittämiselle ja kaupunkikulttuurille sekä muutoksen ja pysyvyyden väliselle dialogille. Historiallisten jatkumoiden tiedostaminen ja muutosten ennakointi helpottavat muutoksiin sopeutumista. Kaupunkien mittakaava ja kompleksisuus vaikeuttavat kuitenkin tulevan arviointia.

Joustava kaupunki -teemanumero tarkastelee kaupungin joustavuuden käsitettä sekä sitä muuntautumis- ja sopeutumisvalmiutta, jota kaupungeilta edellytetään isojen globaalien muutosten keskellä. Teemanumerossa pureudutaan muun muassa työnteon muutokseen, kaupunkivisioihin, kilpailukykyyn, kaupungin luoviin käyttömuotoihin ja maahanmuuttoon. Teemanumero perustuu vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivillä pidettyihin esityksiin, mutta lehteen toivotetaan tervetulleiksi kaikki artikkeli-, datankuvaus-, katsaus-, opetus- ja keskustelupuheenvuorotarjoukset sekä kirja-arvostelut monitieteisen kaupunkitutkimuksen kentältä.

Teemanumeron vierailevat toimittajat ovat Lieven Ameel, Salla Jokela, Aura Kivilaakso, Silja Laine ja Tanja Vahtikari. Abstraktit pyydetään lähettämään Ameelille (lieven.ameel (at) staff.uta.fi) ja Kivilaaksolle (aura.kivilaakso (at) gmail.com) 31.1.2016 mennessä ja käsikirjoitustarjoukset 31. maaliskuuta 2016 mennessä. Tarjotut artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset käyvät läpi Terran tavanomaisen ennakkotarkastusprosessin.

Lisätietoja antavat vierailevat toimittajat sekä Terran päätoimittaja Hannu Linkola (editor.terra (at) geography.fi).

Maantieteellinen aikakauskirja Terra: http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra/