Kirjoituskutsu: Tekojen kaupunki

Kaupungeista tulee elettyjä ja merkityksellisiä paikkoja tekojen myötä. Kaupunkeja suunnitellaan, ja niissä liikutaan, asutaan ja eletään. Moninaisissa ja yhteen kietoutuneissa kaupunkikokemuksissa kohtaavat aistit, tunteet, muistot ja kuvittelu; ihmiset ja muut elolliset toimijat sekä materiaalinen kaupunki. Digitaalinen media on mahdollistanut nopean ja visuaalisen kokemusten jakamisen ja esittämisen, mutta kaupungin kokemiseen liittyvät myös hitaat prosessit ja ajalliset kerrostumat. Näiden rinnalla kaupunki on myös politiikan kohde ja politiikan näyttämö. Kaupunkilaisten suhteet paikkoihin ja ympäristöön vahvistuvat ja saavat uusia ominaisuuksia, kun paikoista kerrotaan, niitä muistellaan tai niistä kiistellään. Näin kaupunkilaiset osallistuvat merkityksellisten paikkojen tekemiseen erilaisin tavoin ja eri intensiteetillä arkisesta liikkumisesta kansalaisaktivismiin.

Humanistisen kaupunkitutkimuksen piirissä on pitkään haluttu tuoda esiin kaupunkilaisten arjen kokemuksia, ja viime vuosina tarkastelun kohteiksi ovat tulleet myös kehollisuuteen ja aistimellisuuteen liittyvät metodologiset kysymykset. Osallisuutta ja osallistamista käsittelevän tutkimuksen rinnalla humanistinen kaupunkitutkimus kohdistuu myös osattomuuteen ja vieraantumiseen. Tutkimuksella on haluttu vaikuttaa arjen kokemusten näkyvyyteen ja huomioimiseen kaupunkisuunnittelun ja kaupunkipolitiikan kontekstissa. Näiden näkökulmien jatkoksi haluamme nyt tuoda tutkijat yhteen pohtimaan kaupungin tekemisen muotoja ja niiden suhdetta kaupunkikehittämiseen.

Kutsumme sinut kirjoittamaan urbaanien paikkojen tekemisestä. Näkökulmana voi olla osallisuus sekä osallisuuden keinot, mutta myös paikan menettäminen tai paikan muokkaaminen. Ajalliset, kulttuuriset ja kielelliset kerrostumat rakentavat sitä, miten paikkoja koetaan ja millaisia merkityksiä niihin liitetään. Ketkä pääsevät ja saavat vaikuttaa urbaanin paikan tekemisen prosesseihin? Millaisia kuulumisen ja vierauden tunteita paikat voivat herättää? Millä tavoin uusia kerrostumia rakennetaan osaksi kaupunkia? Voit keskittyä myös paikan tekemiseen tutkimuksen menetelmällisistä näkökulmista. Toivomme mukaan monialaisia ja -näkökulmaisia ehdotuksia, joissa paikka ja paikan tekeminen voidaan määritellä laaja-alaisesti.

Lähetä artikkeliehdotuksesi (max. 250 sanaa) oheisella Webropol-lomakkeella 10.12.2023 mennessä.

Kirjan toimittajina toimivat ja lisätietoja antavat Terhi Ainiala (terhi.ainiala@helsinki.fi), Silja Laine (silaine@utu.fi), Päivi Leinonen (pailei@utu.fi) ja Pia Olsson (pia.olsson@helsinki.fi). Artikkelikokonaisuus vertaisarvioidaan. Neuvottelut kirjan kustantajasta ovat käynnissä. Kokoelman alustava toimituksellinen aikataulu on seuraava:

 • 10.12.2023 Artikkelikutsu sulkeutuu
 • 20.12.2023 Ilmoitus artikkelivalinnoista
 • 30.4.2024 Artikkelikäsikirjoitukset valmiina: toimittajien palaute toukokuussa, vertaisarviointi kesä-elokuussa
 • 31.10.2024 Korjatut käsikirjoitukset valmiina

Julkaisu ilmestyy vuoden 2025 alussa

Tervetuloa termityöpajaan 23.8.2023

Mitkä ovat alamme keskeiset käsitteet ja miten ne tulisi määritellä? Miten määritellään esimerkiksi kaupunkihistoria, kaupunkimaisema tai humanistinen kaupunkitutkimus? Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä keskiviikkona 23. elokuuta termityöpajassa. Tavoitteena on viedä alamme käsitteitä määritelmineen Tieteen termipankkiin (https://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu/fi).

Termipankin koordinaattori Harri Kettunen perehdyttää meidät termityöhön ja opastaa kirjaamisessa. Aloitamme klo 13.00 ja päätämme klo 15.00. Paikkana on Tieteiden talon sali 207. Talkooväelle on tarjolla myös kahvia. Myös etänä voi osallistua.

Järjestelyjämme helpottaa, jos ilmoittaudut etukäteen, viim. 15.8. osoitteeseen skts@kaupunkitutkimuksenseura.fi. Zoom-linkki lähetetään erikseen sitä tarvitseville.

Tervetuloa mukaan tekemään kaupunkitutkimuksesta entistä näkyvämpää ja vaikuttavampaa!

Tervetuloa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran vuosikokoukseen 31.5.2023 klo 17.00

Vuoden 2023 vuosikokous järjestetään keskiviikkona 31.5.2023 klo 17.00 alkaen. Kokouspaikkana on Rikhardinkadun kirjaston Aurora-kokoushuone (Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki). Kokoukseen on myös mahdollista osallistua etäyhteydellä. Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja valitaan hallitus vuodelle 2023.

Jos osallistut kokoukseen etäyhteydellä, ilmoittauduthan etukäteen sähköpostilla SKTS:n sihteerille skts(at)kaupunkitutkimuksenseura.fi viimeistään 29.5.2023. Ohjeet etäyhteydellä osallistumisesta lähetetään ilmoittautuneille.

Tervetuloa!

 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Kokouksen esityslista.
  5. Vuoden 2022 tilinpäätös sekä toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
  6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. Seuran hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2023.
  9. Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta.
  10. Muiden kokous kutsussa mainittujen asioiden käsittely.
  11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa Kaupunkitutkimuksen päiville 2023!

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään Turun yliopistolla Publicumissa 4.–5.5.2023. Konferenssin ohjelma on julkaistu sekä ilmoittautuminen on avattu. Voitte tutustua verkkosivuilla myös keynote-puhujiin. Työryhmien esitykset ja niiden ajankohdat päivitetään mahdollisimman pian. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 23.4.2023.

Muistutamme ystävällisesti, että kaikkien osallistujien tulee ilmoittautumisen jälkeen maksaa osallistumismaksu, jotta ilmoittautuminen vahvistetaan. Osallistumismaksu kattaa koko ohjelman ja Turun kaupungin vastaanoton torstaina 4.5. Ilmoitathan kuitenkin osallistumisestasi iltaohjelmaan rekisteröitymisen yhteydessä, niin pystymme ottamaan osallistujamäärän huomioon järjestelyissä.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Kaupunkitutkimuksen päiville 2023!

Kaupunkitutkimuksen päivien virallinen hashtag on #ktp2023

Lisätietoja: www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net