12/2015: Call for Sessions: Toimijoiden kaupunki – Kaupunkitutkimuksen päivät 2016

Työryhmäkutsu Kaupunkitutkimuksen päiville 2016

Ehdota työryhmää 22.1.2016 mennessä!

Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään neljännentoista kerran Helsingissä Tieteiden talolla 28.- 29.4.2016. Järjestelyistä vastaa Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) yhteistyössä Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran (SKTS) ja Tulevaisuuden Tutkimuksen Seuran (TUTU) kanssa.

Vuoden 2016 kaupunkitutkimuspäivien teema on Toimijoiden kaupunki. Kaupunki rakentuu eri toimijoiden yhteistyön ja ristiriitojen tuloksena. Pohjoismaiset kaupungit sijoittuvat usein korkealle kansainvälisissä kaupunkivertailuissa: ne ovat hyvinvoivia, hyvin järjestettyjä ja hyviä paikkoja asua suhteessa moniin mailman muihin kaupunkeihin. Suomessa kaupunkien pitkällä suunnitteluhistorialla ja suunnittelun toimijoilla on ollut ja on edelleen merkittävä osuus kaupungin ja kaupunkiympäristön parantamisessa.

2000‐luvulla toimijoiden suhteet ovat muotoutumassa uudelleen. Yksityisten pääomien ja kansalaisyhteiskunnan vaikutus suunnitteluun ja hallintoon on lisääntynyt. Kaupunkiliikkeistä, joiden toiminta organisoituu enemmän perinteisten järjestöjen ulkopuolella neljännen sektorin kansalaisaktivismina, DIY(tee-se-itse/do-it-yourself)-kaupunkina, on tullut aktiivisia toimijoita kaupunkitilan muokkaamisessa. Mistä aktiivisuus kertoo? Onko se osoitus lisääntyneestä demokratiasta ja yhteisöllisyydestä? Vai onko kysymys hiipuvasta hyvinvointivaltiosta ja politiikan toimimattomuudesta, jossa kaupunkilaisten ja yksityisten toimijoiden on otettava enemmän vastuuta kehityksestä? Ovatko uudet kaupunkitoimijat paras tapa lisätä sosiaalista pääomaa, verkostoitumista, luottamusta ja yhteisen hyvän jakamista? Päivillä tarkastellaan kaupunkia monitieteisesti eri toimijoiden näkökulmista.

Kaupunkitutkimuspäivien tieteellinen toimikunta kutsuu päivien yleisteemaan liittyviä työryhmäehdotuksia ja rohkaisee myös tieteen ja taiteen rajanylityksiin esityksissä. Ehdotuksesta (150-300 sanaa) tulee käydä ilmi työryhmän teema, potentiaalinen kohderyhmä sekä puheenjohtaja(t) yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti). Esitykset pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona 22.1.2016 mennessä Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle Mervi Ilmoselle: mervi.ilmonen@aalto.fi ja sihteerille Mikko Laukkaselle: yss@yss.fi.