10/2013: Kaupunki uusin silmin -työpaja 27.11.2013

Kiinnostavatko kaupungit ja kaupunkilaiset? Tutkitko opinnäytteessäsi kaupunkeihin liittyviä ilmiöitä ja prosesseja? Pohditko kaupunkitutkimuksen uusimpia näkökulmia? Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) järjestää marraskuussa 2013 työpajan Tieteiden Talolla Helsingissä. Työpajan kohderyhmänä ovat kaupunkiaiheisia opinnäytteitään tekevät perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat.

Yksipäiväisen työpajan tavoitteena on yhdistää kaupunkitutkimuksesta kiin- nostuneita opiskelijoita eri korkeakouluista keskustelemaan aihepiiristä, siihen liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Samalla se tukee kaupunkitutkijoiden verkostumista ja yhteistyötä. Työpajaa ei ole rajattu mihinkään aikakauteen, alueeseen, oppiaineeseen tai tutkimussuuntaan, vaan haluamme koota yhteen mahdollisimman monenlaisia näkökulmia.

Työpaja rakentuu osallistujien omista esitelmistä ja niihin perustuvasta keskustelusta. Toivomme, että osallistujat esittelisivät tutkimustaan oman tutkimusalansa viitekehyksessä. Esitykset voivat tarkastella esimerkiksi tutkimusmenetelmien tai -ongelmien suhdetta tämän tutkimusalan traditioihin ja lähestymistapoihin. Esitelmien pituus on 15–20 minuuttia. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä enintään kahden sivun mittainen työpaperi järjestäjille sähköpostilla viimeistään 11.11.2013. Ilmoittautuminen: skts@kaupunkitutkimuksenseura.fi

Työpajan osallistumismaksu on 10 €, joka sisältää kahvitarjoilun. Osallistumismaksusta ja mahdollisen matkatuen hakemisesta lähetetään erilliset ohjeet ilmoittautuneille.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran puolesta

Matti O. Hannikainen, Samu Nyström, Salla Jokela & Lieven Ameel

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran (perustettu 1999) tarkoituksena on edistää suomalaista monitieteellistä kaupunkitutkimusta, toimia tutkijoiden yhdyssiteenä ja lisätä tietoa kaupunkitutkimuksen merkityksestä.

Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki skts@kaupunkitutkimuksenseura.fi