04/2013: Seuran vuosikokous 9.4.2013

Suomen kaupunkitutkimuksen seuran vuosikokous järjestettiin tiistaina 9.4.2013 klo 16.00 Helsingin kaupungin arkistossa, Kaupunginarkisto Eläintarhantie 3 F (Kallion virastotalo). Kokouksen jälkeen tutustuttiin Helsingin kaupunginarkistoon ja sen kokoelmiin. Oppaana toimi erikoistutkija Martti Helminen.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään vuoden 2012 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2012 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan vuoden 2013 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut seuran hallituksen jäsenet.
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.