06/2011: Kaupunki uusin silmin -työpaja

Ahonen, Mirka (Ranskan kieli, Turun yliopisto) Pariisin metro ja naisen kaupunkikokemus ranskalaisissa kaunokirjallisissa teksteissä 

Akkila, Ilona (Sosiaalipolitiikan laitos, REMS-maisteriohjelma, Helsingin yliopisto) Asumispreferenssit: Helsingin Kalliossa asuvat lapsiperheet 

Granqvist, Juha-Matti (Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto) 1700-luvun porvaristotutkimus – eliitti ja kokonaisuus 

Gustafsson, Sofia (Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto) The Construction of Suomenlinna and the Development of the Trade of Helsinki 

Karhu, Jani (Historia – ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto) Joensuun esikaupunkialueiden rakentuminen sosiaalisena yhteisönä* 

Kervinen, Minttu (arkkitehti, SAFA; Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto) Monimuotoistuvan urbaanin elämän tila* 

Maununaho, Katja ( arkkitehti, SAFA; Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto) Kulttuurien kohtaamiset asuinympäristössä 

Pirvola, Ilkka (Taidehistoria, Turun yliopisto) Voimalaitos osana Helsingin kaupunkiympäristöä 

Seppälä, Maria (Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Psykologia, Tampereen yliopisto) Kaupunkiluonto osana asukkaiden hyvinvoinnin muodostumista

Tuomisaari, Johanna (Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto) Ekosysteemipalvelut kaavoituksen osana* 

Huom! *-merkityt otsikot ovat työpajan järjestäjien antamia.