Ajankohtaisia tapahtumia

VAIHTOEHTOJEN KAUPUNKI

Vuoden 2018 Kaupunkitutkimuksen päivillä sukelletaan vaihtoehtojen kaupunkiin. Päivillä pohditaan eri maailmoja kaupungin sisällä, valtaa, sekä kaupunkiutopioita. Kaupunki on aina lähtökohtaisesti monta, mutta silti se on kaikille yhteinen. Päivillä kysytään, miten kaupunki näyttäytyy erilaisille asukkaille ja minkälaisissa maailmoissa kaupungissa eletään. Miten ja missä kaupunkilaiset kohtaavat toisensa vai elävätkö he eri maailmoissa? Millä tavoilla eri maailmat näyttäytyvät kaupunkikuvassa ja kaupungin fyysisessä ja sosiaalisessa rakenteessa? Minkälaisten symbolien ja minkälaisen muistitiedon avulla kaupunkilaiset kiinnittyvät ympäristöönsä? Miten eri-ikäiset ja –aikaiset kaupunkilaiset tulkitsevat kaupungin historiaa?

Entä miten valta ja kaupunkilaisten aktiivisuus jakaantuu. Kuka käyttää valtaa ja miten? Kenen ääni ei pääse kuuluviin? Miten päätöksiin ja hegemoniaan vaikutetaan ja millä tavoin?

Vaihtoehdot liittyvät myös kuviteltuun kaupunkiin. Minkälainen kaupunki voisi olla? Miten ideologiat, kuvitelmat ja niistä laaditut suunnitelmat, kuvat, tekstit ja puheet ohjaavat kaupunkia ja sen muutosta? Minkälaisia utopioita kaupunkeihin liittyy?

Työryhmien haku on avoinna 1.12.2017 – 19.1.2018. Puheenjohtajille ilmoitetaan työryhmistä noin kuukauden kuluttua hakuajan sulkeutumisesta. Ilmoittautuminen päiville avataan osallistujille keväällä 2018.

CITIES OF ALTERNATIVES

The multidisciplinary Urban Studies Days 2018 will be held on 3-4 May, 2018 in the House of Science and Letters in Helsinki under the theme "Cities of Alternatives". Conference sessions will cover a range of topics, including different worlds within a city, power structures, and urban utopias. The sessions will be held mainly in Finnish, but we also welcome English session proposals and papers.

The call for sessions is open from 1 December 2017 to 19 January 2018. The chairpersons will be informed of the sessions within a month from the closing date. Registration will opened in the spring of 2018.